ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Предметна настава

Предмет

Наставник

Одељења којима предаје

Српски језик Марија Мутавџић V, VI, VII , VIII
Руски језик Тодоровић Виолетка V, VI, VII, VIII
Техничко и информатичко образовање Туфегџић Снежана V, VI,VII,  VIII
Математика Јевтић Јасмина V, VI,VII,  VIII
Историја Аџић Зоран V, VI,VII,  VIII
Географија Стојковић Дејан V, VI,VII,  VIII
Биологија Ристић Драгана V, VI,VII,  VIII
Хемија Снежана Сталетовић VII,  VIII
Физика Зорклија Соња VI,VII,  VIII
Ликовна култура Арсић Срђан V, VI,VII,  VIII
Музичка култура Богдановић Александар V, VI,VII,  VIII
Физичко васпитање Живојиновић Снежана V, VI,VII,  VIII
Изабрани спорт Живојиновић Снежана V, VI,VII,  VIII
Енглески језик Слађана Јаковљевић V, VI,VII,  VIII
Верска настава Никола Илић V, VI,VII,  VIII
Домаћинство Ристић Драгана VII,  VIII
Чувари природе Ристић Драгана V, VI
Грађанско васпитање Слађана Јаковљевић
Виолетка Тодоровић

Марија Мутавџић

V, VI,VII,  VIII