ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Предметна настава

Предмет

Наставник

Одељења којима предаје

Српски језик Марија Мутавџић V, VI, VII , VIII
Математика Мирјана Васић V, VI, VII, VIII
Енглески језик Тамара Брадоњић V, VI,VII,  VIII
Техничко и информатичко образовање Снежана Туфегџић V, VI,VII,  VIII
Историја Зоран Аџић V, VI,VII,  VIII
Географија Дејан Стојковић V, VI,VII,  VIII
Биологија Сандра Стевановић-Ћировић V, VI,VII,  VIII
Хемија Снежана Ђорђевић VII,  VIII
Физика Соња Зорклија VI,VII,  VIII
Ликовна култура Срђан Арсић V, VI,VII,  VIII
Музичка култура Александар Богдановић V, VI,VII,  VIII
Физичко васпитање Снежана Живојиновић V, VI,VII,  VIII
Изабрани спорт Снежана Живојиновић V, VI,VII,  VIII
Руски језик Виолетка Тодоровић V, VI,VII,  VIII
Верска настава Обрад Видаковић V, VI,VII,  VIII
Чувари природе Сандра Стевановић-Ћировић VII,  VIII
Грађанско васпитање Сандра Стевановић-Ћировић
Виолетка Тодоровић

Марија Мутавџић

V, VI,VII,  VIII