ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Предметна настава

Предмет

Наставник

Одељења којима предаје

Српски језик Марија Мутавџић V, VI, VII , VIII
Математика Мирјана Васић V, VI, VII, VIII
Енглески језик Тамара Брадоњић V, VI,VII,  VIII
Техничко и информатичко образовање Снежана Туфегџић V, VI,VII,  VIII
Историја Драган Арсић V, VI,VII,  VIII
Географија Дејан Стојковић V, VI,VII,  VIII
Биологија Јована Миленковић V, VI,VII,  VIII
Хемија Верица Божовић VII,  VIII
Физика Соња Зорклија VI,VII,  VIII
Ликовна култура Срђан Арсић V, VI,VII,  VIII
Музичка култура Александар Богдановић V, VI,VII,  VIII
Физичко васпитање Снежана Живојиновић V, VI,VII,  VIII
Изабрани спорт Снежана Живојиновић V, VI,VII,  VIII
Руски језик Наташа Николић V, VI,VII,  VIII
Верска настава Обрад Видаковић V, VI,VII,  VIII
Чувари природе Јована Миленковић VII,  VIII
Грађанско васпитање Наташа Николић
Драган Арсић

Марија Мутавџић

V, VI,VII,  VIII