РАЗРЕДНА НАСТАВА

Матична школа

I разред Драгана Илић
II разред Гордана Марковић
III разред Гордана Марковић
IV разред Биљана Благојевић

   Одељење у Јунковцу

I разред Мирјана Грастић
II разред Ивана Савић
III разред Ивана Савић
IV разред Мирјана Грастић

 Одељење у Клоки

I разред Милица Милованчевић
II разред Милица Милованчевић
III разред Марина Глишић
IV разред Марина Глишић

Одељење у Шумама

I разред           –
II разред   Биљана Јовановић
III разред   Биљана Јовановић
IV разред           –

Одељење у Горовичу

I разред Марко Шајкић
II разред Марко Шајкић
III разред Марко Шајкић
IVразред Марко Шајкић