РАЗРЕДНА НАСТАВА

Матична школа

I разред Гордана Марковић
II разред Гордана Марковић
III разред Биљана Благојевић
IV разред Драгана Илић

   Одељење у Јунковцу

I разред Милица Милованчевић
II разред Милица Милованчевић
III разред Мирјана Грастић
IV разред Мирјана Грастић

 Одељење у Клоки

I разред Марина Глишић
II разред Бранкица Стојадиновић
III разред Марина Глишић
IV разред Бранкица Стојадиновић

Одељење у Шумама

I разред Биљана Јовановић
II разред   Весна Пантић
III разред           –
IV разред    Весна Пантић

Одељење у Горовичу

I разред Марко Шајкић
II разред Марко Шајкић
III разред Марко Шајкић
IVразред Марко Шајкић