КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊВАЊА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА УЧЕНИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

1.разред

2.разред

3. разред

4. разред

СРПСКИ ЈЕЗИК

5. разред

6.разред

7.разред

8.разред

МАТЕМАТИКА

5. разред

6.разред

7.разред

8.разред

ИСТОРИЈА

5.разред

6.разред

7.разред

8.разред

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1.разред

2.разред

3.разред

4.разред

5.разред

6.разред

7.разред

8.разред

РУСКИ ЈЕЗИК

5.разред

6.разред

7.разред

8.разред

ФИЗИКА

6.разред

7.разред

8.разред

ХЕМИЈА

7.разред

8.разред

БИОЛОГИЈА

5.разред

6.разред

7.разред

8.разред

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

5.разред

6.разред

7.разред

8.разред

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

5.разред

6.разред

7.разред

8.разред

ГЕОГРАФИЈА

5.разред

6.разред

7.разред

8.разред